Oleme avatudE - R 9:00 - 16:00

Kirjuta meilepajoprint@pajoprint.ee

Helista meile+372 44 74 442

Klientidel, kel on vaid hea idee, mida nad soovivad oma trükisel näha, kuid puudub endal kujundaja, kes selle idee trükikõlbulikuks failiks oskaks teha, on soovi korral võimalik paluda abi meie kujundajalt.

Failide nimetamine

Palume nimetada faile konkreetse tööga seonduvalt, lihtsalt ja arusaadavalt, näiteks
(Klient_Ajakiri_A4_32-4lk.pdf) või (Klient_Visiitkaart_2poolne_100EX.pdf).

Suuremahuliste failide puhul võib faili saata mitmes osas, kuid siis tuleb faili nimes märkida ka leheküljed, mida fail sisaldab, kindlasti 3 numbriga ja sõnavahedes kasutada separaatorina alakriipsu “_” nt. (003-064_Ajakiri_A4_80lk_SISU.pdf) või (001_Ajakiri_A4.pdf)

Kui mingil põhjusel on vaja saata trükikotta uus parandatud fai,l siis lisada uue faili nime ette sõna “uus” (UUS_VanaFailiNimi.pdf).

Failinimes ei tohi kasutada keelespetsiifilisi tähti ega sümboleid nagu   +, -, /, #, !, (, õ, ä, ö, ü, å, é jne.

Bleed ehk lõikevaru

Trükise puhtale formaadile tuleb lisada 3-5 mm BLEEDi ehk lõikevaru, lehekülje kõigile servadele, klamberköites valmistatavatele vihikutele ei ole sisemisele servale vaja bleedi lisada.

Lõikemärgid, voldi või perfot tähistavad jooned ei tohi olla bleedi alas või ligemal trükise puhtale formaadile kui 3mm.

Piltide tihedus (dpi)

Rastergraafikas objektide tihedus peab olema 1:1 suuruses 300 – 400 dpi, erandjuhtudel nagu udused taustad või pildid suureformaadilised plakatitel võib tihedus olla ka madalam, kuid mitte vähem kui 150 dpi. Bitmap piltide tihedus peab olema 1200 dpi’d.

Vajalikust suurem pildi tihedus kvaliteeti ei paranda, kuid suurendab faili mahtu ja aeglustab failide käsitlemist.

Tekstid, fondid

Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma PDF failis (As Embbedded).
Kui kirjatüübi kaasamine PDF faili ebaõnnestub, tuleb kõik tekstid mis on selle kirjatüübiga, muuta objektideks (curved, as objects).

Ei tohi kasutada 8 punkti või väiksemaid (kõrgus väiksem kui 3 mm, joone paksus alla 0,3 mm) valgeid tekste (knockout) värvipinna sees ega mitmest osavärvist (C+M+Y+K) ja heledatest pooltoonidest koosnevaid tekste.

Kursiivis või šeriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti. Vältida kontrasti tagamiseks valgete kirjade asetamist 50%-st heledamasse rastripinda või kollasesse täispinda.
Alati tuleb eelistada vektorikujul tekste ja vältida tekstide teisendamist pildiks (piksliteks).

Värv CMYK´is

4 CMYK ’i põhitooniga trükitavate tööde failid ei tohi sisaldada Pantone, RGB, Lab vms toone.
Kõik värvipildid peavad olema CMYKis ja mustvalged Grayscale pildid peavad olema kas musta värviga või lahutatud CMYK´i, kasutades spetsiaalset GCR profiili. Vale profiiliga lahutatud mustvalge pilt ei tule trükis neutraalse halli tooniga.

Kasutada tuleb vastavalt paberist tingituid nõudeid. Piltidel tagatakse see õige ICC profiili kasutamisega, kuid vektorgraafika korral peab kujundaja tagama, et värvi summa ei ületa lubatuid piire, nt. C 100%, M: 60%, Y: 100%, B 90%  summa on 350%.

Liialt suur värvi summa raskendab oluliselt värvi kuivamist trükipaberil, mis omakorda põhjustab toote määrimise järeltöötluses ja hilisemal kasutamisel.

Maksimaalne lubatud värvisumma kõrgkaetud Gloss paberite puhul on 330%, Silk ning Matipinnaga kaetud maksimaalne lubatud värvisumma on 300% ning katmata paberite maksimaalne lubatud värvisumma on 260 – 300%. Vältida tuleb mittetrükkuvate protsentide kasutamist värvitoonides nagu 1-3% ja 97-99%.

Failid, mis sisaldavad lubamttuid (RGB jms) värvitoone, teisendatakse CMYK´i trükiettevalmistuse protsessi käigus automaatselt, kasutades trükipaberile vastavat ICC profiili. Teisendus töötab küllaltki täpselt, kuid võib erineda mõningal määral kliendi poolt soovitud värvitoonist. Vältida tuleks endatehtud Pantone (Custom) toone, nende automaatne teisendamine võib anda ootamatuid tulemusi. Seega on soovitatav, et sellised teisendused teeb faili looja.

Leheküljed failis

Leheküljed ei tohi trükifailis asetseda kõrvuti (As Spread), vaid peavad asetsema ühes failis järjestikku, ka tühjad ilma kujunduseta leheküljed peavad olema failis omal õigel kohal. Fail ei tohi sisaldada üleliigseid mittetrükitavaid lehekülgi.

Kujunduse formaat peab olema 1:1 mõõdus, kujunduse ja lõpptoote mõõt on sama.

Kriitilised objektid

Tekstid ja muud kriitilised objektid peavad asetsema vähemalt 2mm kaugusel toote servast, köidetel vähemalt 4mm kaugusel lehekülje servast. Selliselt tagatakse leheserval asuvate objektide säilimine lõikamise, voltimise ja köitmise tehnoloogiast tingitud ebatäpsuste korral.

Ületrükk ja must värv

Graafilistele objektidele ei tohi olla määratud ületrükki (Overprint), välja arvatud must värv. Ületrükk võib põhjustada värvimoondumist nt. kollasele lisatud ületrükk sinisel taustal muudab kollase värvi roheliseks ning valge värviga objektid, millele on lisatud ületrükk, kaovad sootuks.

Kõigile 100% musta värvi objektidele listakse ületrükk trükiettevalmistuse protsessi käigus automaatselt. Mustadele, millele ei soovita ületrükki, tuleb lisada 1% kollast värvi.

Suured mustad pinnad ainult musta värviga võivad jääda tuhmiks või võib musta pinna alt läbi kumada selle all olev kujunduselement. Selle vältimiseks on soovitav suured mustad pinnad rikastada (Rich Black; C: 40%, M: 30%, Y:20% B: 100%).

Väiksematel musta värviga tekstidel ja joontel tuleb vältida mitmevärvi musta kasutamist, sellised objektid peavad olema 100% musta värviga.

Ületrükki tuleb kontrollida PDF failis AcrobatPro’ga, märkides Output Preview’s Simulate Overprint. Musta kontrollimiseks eemaldada mustalt värvilt linnuke, et näha kujutist musta värvita.

 

Metallik erivärvid

Pantone metallikvärvide kasutamisel, näiteks Hõbe (877) ja Kuld (871), tuleb arvestada, et metallikvärvid on katvad, mitte läbipaistvad nagu tava trükivärvid. Metallik trükivärvid trükitakse alati viimasena, seega kujundades metallikvärviga taustale musta värvi tekste, tuleb kasutada ületrükita musta värvi, lisades mustale kollast 1%.

Triipkood

Triipkoodid peavad loetavuse huvides olema kujundatud 100% musta värviga, kas vektorgraafikas või 1200 dpi bitmap pildina.

Tasuta triipkoodi valmistamise keskonna leiate siit:http://www.terryburton.co.uk/barcodewriter/generator/
Valmistage seal vajalik triipkood maksimaalse suurusega ja salvestage genereeritud pildi fail Photoshopiga bitmap failiks.

Kõrvuti asetsevad leheküljed

Üle kahe lehekülje ulatuvatel piltidel tuleb vältida oluliste objektide sattumist trükise selja kohale, eriti kriitiline on see liimköite puhul.

PerfectBindingCrossoverContent

Kasutame liimköite puhul PUR liimi, mis tagab toote parema avanemise ja tugevama köite, kuid õhemate liimköidete ja jäigemate kaane paberi puhul jääb sisus selja kohale nn pime ala. Oluliste objektide korral tuleks nihutada pilti selja osalt ca 2-3 mm sisemisest servast väljapoole.

Tugevama köite saavutamiseks liimköites liimitakse esi- ja tagakaane sisekülg esimese ja viimase sisulehekülje külge umbes 5mm liimiribaga

PerfectBound_Cover

Seetõttu tuleb vältida oluliste objektide sattumist 10mm laiusele pimedale alale, ning korrektse jätkuva pildi tarbeks tuleks pildi mõlemaid pooli nihutada 5mm välisserva poole.

Kaante leheküljed

Ka kaaned on leheküljed, klamberköies köidetavate toodete kaane leheküljed tuleb saata samas failis koos sisu lehekülgedega.

Liimköites toodetavate kaante failid saata juba laotatuna, kaane leheküljed ja selg kokku kujundatuna ühes failis. Selja paksus küsi alati üle meie müügiosakonnalt.

PerfectBindingCover

Kaanefaili mõõt A4′ja ning 10mm selja puhul on 210+10+210 X 297 = 430 X 297 + Bleed

Lakaga kaante puhul peab lakaga kaas olema toote lõppmõõdust vähemalt 2mm lühem, laka osa veel oma korda vähemalt 10 mm lühem kui lõplik toode.

PerfectCoverFlap

Stants

Stantsijooned tuleb kujundada erinevat värvi joontega, lõiked punasega, nuudid rohelisega ja perfojooned kollase värviga. Kujundusele lisatud stantsijooned kujundada ületrükkuva spot-värviga, lisaks saata ka stantsivormi valmistamiseks eraldi stantsjoontega fail ilma kujunduselementideta.

Kohtlakk

Kujundusele lisatud kohtlakiga objektid kujundada ületrükkuva spot-värviga või saata kohtlaki kujunduselemendid eraldi failis.

Lamineerimine, lakkimine

Lamineerimine ja UV-lakkimine võib muuta trükise toone. Läikivad laminaadid ja lakid võivad muuta värvitoone pisut tumedamaks ja teatud toone punakamaks.

Softproof

Softproof, ehk failide värvitonaalsuse kontroll enne trükki. PDF-failide softproofi ehk värvide tonaalsust saab kontrollida kasutades Acrobat Proffesionali, failide tonaalsust saab täpselt kontrollida kalibreeritud monitoriga, mille heledus on seadistatud vastavalt ruumi valgusele.

Tonaalsuse kontrolliks tuleb AcrobatPro’s avada Output Preview, ning õigete värvitoonide simuleerimiseks peab Simulation Profile’s olema valitud õige profiil, vastavalt trükipaberile,
katmata paberi korral (PSO_Uncoated_ISO12647_eci).

3_SoftProof_AcrobatPro2

Lisaks võib märkida ka “Simulate Paper Color” mis teeb tonaalsuse ekraanil pisut tuhmimaks kui reaalsel trükisel, kuid annab siiski aimu värvide käitumise kohta trükiprotsessis.