Oleme avatudE - R 9:00 - 16:00

Kirjuta meilepajoprint@pajoprint.ee

Helista meile+372 44 74 442

Ettevõttest

AS Pajo on perefirmana tegutsev trükikoda. Meie tööd hinnatakse, sest suudame täita ka kõige nõudlikumate klientide tellimusi.

AS Pajo põhipädevus on ofset- ja digitrükis valmistatud kõrge kvaliteediga perioodika, kataloogid, pehmekaanelised raamatud ja reklaammaterjalid. Toodame kõike, mida trükitakse paberile.

Tööstusharu:    ofsettrükk, digitrükk

Asutatud:         1993

Töötajate arv:   35

Käive:               3,4 miljonit eurot

Sertifikaadid:    FSC

Peamised ekspordimaad:          Soome, Saksamaa, Taani, Holland, Norra, Rootsi, Šveits, Suurbritannia

Ekspordi osatähtsus:     80%

MEIE MEESKOND

Meie trükikojas töötavad asjatundjad, kes oma tööd armastavad. Kaks kolmandiku töötajatest on ettevõttes töötanud enam kui 8 aastat. Oleme uhked oma trükiettevalmistusosakonna üle, sest sealne meeskond koos spetsiaaltarkvara ja lihvitud protsessijuhtimisega suudab parandada töö kvaliteeti juba enne selle trükkimist.

MEIE KLIENDID

Enam kui 25-aastane kogemus ja tänapäevane tehnoloogia tagavad koos võimaluse pakkuda tööd ka kõrgete nõudmistega Skandinaavia riikidesse. Tänu paindlikkusele ja suutlikkusele teostada erilisi tellimusi on meie trükikoda hinnatud partner ka kaugemas Kesk-Euroopas.

MEIE VÄÄRTUSED

Usume, et eetiline käitumine on jätkusuutliku äritegevuse nurgakivi. Oleme korduvalt läbinud Egmont Kids Media sotsiaalauditi. Toetame kultuuri, sporti ning laste ja noorte tegemisi Sindis ja Pärnumaal. Keskkonnasäästliku käitumise märgiks omame FSC sertifikaati.

 

AS Pajo vastutustundlik äripoliitika

AS Pajo soovib kogu oma tegevuse ulatuses tegutseda vastutustundlikult, ausalt ja seadusi järgides. Me austame oma töötajaid ja kliente ning pühendume ka võimalikult keskkonda säästva tootmisviiside rakendamisele. 

Lähtuvalt oma äripoliitikast:

  • AS Pajo ei kasuta ettevõttes lapstööjõudu;
  • AS Pajo on välistanud igasuguse sunniviisilise ja kohustusliku töö – kõik töösuhted on vabatahtlikud ja põhinevad vastastikusel nõusolekul;
  • AS Pajo ei diskrimineeri kedagi rahvuse, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
  • AS Pajo austab ühinemisvabadust ja tegelikku kollektiivläbirääkimiste õigust. Töötajatel on võimalus omal äranägemisel luua töötajate organisatsioone või nendega ühineda. AS Pajo ​​austab töötajate organisatsioonide täielikku vabadust koostada oma põhikiri ja kodukord.

2019 oktoober liitus Pajo jätkusuutliku metsamajandamise süsteemiga ehk FSC®-ga. Nüüd võite FSC tähise lisada ka oma trükistele, selle kohta täpsemat infot oskavad anda meie müügijuhid.

FSC (Forest Stewardship Council®ehk Metsahoolekogu on 1993. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis seisab metsade vastutustundliku majandamise eest kogu maailmas.

FSC pakub inimestele võimalust oma tarvibimise kaudu mõjutada positiivselt nii metsi kui ühiskonda laiemalt. FSC kaubamärgid annavad tarbijale kindluse, et ta on ostnud toote, mis pärineb hästi majandatud metsast, kontrollitud allikast või on toodetud ringlussevõetud materjalist.