Oleme avatudE - R 9:00 - 16:00

Kirjuta meilepajoprint@pajoprint.ee

Helista meile+372 44 74 305

Failide tehnilised tingimused

Võtame trükkimiseks vastu ainult vastavalt PDF/X (PDF/X-1a või PDF/X-4) Standardile loodud komposiit PDF trükifaile.

PDF trükifail peab olema valmistatud kasutades kujundusprogrammi PDF/X eelseadistuse abil või valmistatud Postcript failist Adobe Acrobat Distilleri abil, kasutades PDF/X eelseadistusi.

Voldiku kujundamise õpetus InDesigni’s

Failide nimetamine

Palume nimetada faile konkreetse tööga seonduvalt, lihtsalt ja arusaadavalt nt.(Klient_Nimi_Voldik_1000EX.pdf).

Kahepoolse trükiga toodete mõlemad pooled peavad asetsema ühes failis.

Juhul kui mingil põhjusel on vaja saata trükikotta uus parandatud fail siis lisada uue faili nime ette sõna uus (UUS_VanaFaili_Nimi.pdf).

Failinimes ei tohi kasutada keelespetsiifilisi tähti ega sümboleid (+, -, /, #, !, (, õ, ä, ö, ü, E, E, å jne.).

Bleed  ehk lõikevaru

Trükise puhtale formaadile tuleb lisada 3-5 mm BLEEDi ehk lõikevaru, lehekülje kõigile servadele. Lõikemärgid ei tohi olla bleedi alas või ligemal trükise puhtale formaadile kui 3mm.
Vaata näidist, mis on loodud visiitkaardi näitel.

1_VisiitKaartBleediga

Piltide tihedus(dpi)

Rastergraafikas objektide tihedus peab olema 1:1 suuruses 300 – 400 dpi, erandjuhtudel nagu udused taustad, võib tihedus olla ka madalam, kuid mitte vähem kui 150 dpi. Bitmap piltide tihedus peab olema 1200 dpi’d.

Vajalikust suurem pildi tihedus kvaliteeti ei parand,a kuid suurendab faili mahtu ja aeglustab failide käsitlemist.

Tekstid, Fondid

Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma PDF failis (As Embbedded). Juhul kui kirjatüübi kaasamine PDF faili ebaõnnestub, tuleb kõik tekstid, mis on selle kirjatüübiga, muuta objektideks (curved, as objects).

Värv CMYKis

4 CMYK’i põhitooniga trükitavate toodete failid ei tohi sisaldada Pantone, RGB, Lab vms toone. Kõik värvipildid peavad olema CMYK´is, hallikad ja mustvalged Grayscale pildid musta värviga.

CMYK´i teisendus piltidel tagatakse õige ICC profiili kasutamisega, kuid vektorgraafika korral peab kujundaja tagama, et värvi summa ei ületa lubatuid piire, nt. C 100%, M: 80%, Y: 70%, B 90% värvisummaarne summa on 340%.

Liialt suur värvi summa raskendab oluliselt värvi kuivamist trükipaberil, mis omakorda põhjustab toote määrimise järeltöötluses ja hilisemal kasutamisel.

Maksimaalne standardse kaetud paberi värvisumma on 330%. Vältida tuleb mittetrükkuvate protsentide kasutamist värvitoonides nagu 1-3% ja 97-99%.

Failid, mis sisaldavad lubamatuid (RGB jms) värvitoone, teisendatakse CMYK´i trükiettevalmistuse protsessi käigus automaatselt, kasutades trükipaberile vastavat ICC profiili. Teisendus töötab küllaltki täpselt, kuid võib erineda mõningal määral kliendi poolt soovitud värvitoonist. Vältida tuleks enda tehtud Pantone (Custom) toone, nende automaatne teisendamine võib anda ootamatuid tulemusi. Seega on soovitatav, et sellised teisendused teeb faili looja.

ICC profiilid ja värvihaldus

Kampaaniatrüki voldikud ja flaierid trükitakse kaetud läikivale paberile, millele soovitame kasutada uusimat eci.org poolt loodud värviprofiili.

ISOcoated_v2_eci.icc
Profiil on sobilik kõrgelt kaetud Gloss trükipaberile alates 115g/m2 FOGRA39L, Total Ink Limit 330%, Gray 95%.

Sobib ka Adobe programmidega kaasa tulev profiil “Euroscale Coated v2″. ICC failid salvestada kausta: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
või Macintosh HD / Library / Colorsync / Profiles.

Trükise leheküljed failis.

Leheküljed ei tohi trükifailis asetseda kõrvuti (As Spread), vaid peavad asetsema ühes failis järjestikku. Fail ei tohi sisaldada üleliigseid mittetrükitavaid objekte. Kujunduse formaat peab olema 1:1 mõõdus, kujunduse ja lõpptoote mõõt on sama.

Kriitilised objektid

Tekstid ja muud kriitilised objektid peavad asetsema vähemalt 2…3 mm kaugusel toote ja voldi servast. Selliselt tagatakse leheserval asuvate objektide säilimine lõikamise ning voltimise tehnoloogiast tingitud ebatäpsuste korral.

Ületrükk ja must värv

Graafilistele objektidele ei tohi olla määratud ületrükki (Overprint), välja arvatud must värv. Ületrükk võib põhjustada värvimoondumist nt. kollasele lisatud ületrükk sinisel taustal muudab kollase värvi roheliseks ning valge värviga objektid, millele on lisatud ületrükk, kaovad sootuks.

Kõigile 100% musta värvi objektidele lisatakse ületrükk trükiettevalmistuse protsessi käigus automaatselt. Mustadele, millele ei soovita ületrükki tuleb lisada 1% kollast värvi.

Suured mustad pinnad ainult musta värviga võivad jääda trükisel tuhmiks või jääb musta pinna alt läbi kumama selle all olev kujunduselement. Selle vältimiseks on soovitav suured mustad pinnad rikastada (Rich Black: C: 40%, M: 30%, Y: 20%, B: 100%).

Väiksematel musta värviga tekstidel ja joontel tuleb vältida mitmevärvi musta kasutamist, sellised objektid peavad olema 100% musta värviga.

Ületrükki tuleb kontrollida PDF failis AcrobatPro’ga märkides Output Preview’s Simulate Overprint. Musta kontrollimiseks eemaldada mustalt värvilt linnuke, et näha kujutist musta värvita.

 2_SimulateOverprint

Softproof

Softproof ehk failide värvitonaalsuse kontroll enne trükki. PDF failide softproofi ehk värvide tonaalsust saab kontrollida kasutades Acrobat Proffesionali, failide tonaalsust saab täpselt kontrollida kalibreeritud monitoriga, mille heledus on seadistatud vastavalt ruumi valgusele.

Tonaalsuse kontrolliks tuleb AcrobatPro’s avada Output Preview, ning õigete värvitoonide simuleerimiseks peab Simulation Profile’s olema valitud õige profiil, vastavalt trükipaberile,
katmata paberi korral (PSO_Uncoated_ISO12647_eci).

3_SoftProof_AcrobatPro2

Lisaks võib märkida ka “Simulate Paper Color” mis teeb tonaalsuse ekraanil pisut tuhmimaks kui reaalsel trükisel, kuid annab siiski aimu värvide käitumise kohta trükiprotsessis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonaalsuse kontrolliks tuleb AcrobatPro’s avada Output Preview, ning õigete värvitoonide simuleerimiseks peab Simulation Profile’s olema valitud õige profiil vastavalt trükipaberile, kaetud trükipaberi korral (ISOcoated_v2_eci.icc).